Co je princip Indictus

Co je princip Indictus a proč se slaví 1. září?

Co je princip Indictus a proč se slaví 1. září?

Vzpomínka na nalezení hlavy

Památník nalezení hlavy svatého předchůdce prvního a druhého baptisty 24. února

Památník nalezení hlavy svatého předchůdce prvního a druhého baptisty 24. února.

Týden jedlíka sýrů

Týden jedlíků sýra nebo týden bílého půstu. Co to je a proč se tomu tak říká. 1′

Týden jedlíků sýra nebo týden bílého půstu. Co to je a proč se tomu tak říká.

Žalmy na ochranu

Žalmy na ochranu před pohromami, nezdary a neštěstí. 5'

Žalmy na ochranu před pohromami, nezdary a neštěstí.

Povýšení svatého kříže

Povýšení svatého kříže, přísný půst a zvyk královský. 14. září.

Povýšení svatého kříže, přísný půst a zvyk královský. 14. září.

Ranní modlitba

Ranní modlitba svatého Siluanose z Athonite. 1

Ranní modlitba svatého Siluanose z Athonite

Modlitba Otče náš

Modlitba Otče náš 1

Modlitba Otče náš. Slova.

Před čím nás chrání?

Před čím nás svatí chrání ve svaté tradici našeho pravoslaví? 2′

Před čím nás svatí chrání ve svaté tradici našeho pravoslaví?

Recept na chléb Agioreitiko

Recept na chléb Agioreitiko. Rychlý průvodce 1′

Recept na chléb Agioreitiko. Rychlý průvodce.

Nejmenší kostel v Řecku je v Ormos tis Piraiki. 1′

Nejmenší kostel v Řecku je v Ormos tis Piraiki. Kaple Agios Nikolaos

Agios Paisios hora Athos

Agios Paisios the Saint, slaví 12. července

Agios Paisios the Saint, slaví 12. července.

ŽALM 121

ŽALM 121, aby Bůh uzdravil sužovaný lid Baskanie. 1′

ŽALM 121, aby Bůh uzdravil sužovaný lid Baskanie. 1′

Svatý Eumenios Saridakis

Svatý Eumenios Saridakis slaví 23. května

Svatý Eumenios Saridakis slaví 23. května. Kněz sloužil v kostele Saints Anargyros Doctors Kosmas & Damianos.

Jak správně zapálit uhlí

Jak správně zapálit dřevěné uhlí v kadidle. Rychlý průvodce 1′

Jak správně zapálit dřevěné uhlí v kadidle. Rychlý průvodce 1′

Dodat odvahu bohu

Dodat odvahu nezaměstnaným a nešťastným. Žalm 38

Dodat odvahu nezaměstnaným a nešťastným. Žalm 38

Zvěstování

Zvěstování Panny 25. března. Zdravím Šťastný.

Zvěstování Panny 25. března. Zdravím Šťastný. V tento den církev slaví radostné poselství o božském vtělení.

Žalm 131 Aby se Bůh smiloval nad světem

Žalm 131 Aby Bůh zarmucoval svět, když naše hříchy způsobují neustálé války. 1′

Žalm 131 Aby Bůh zarmucoval svět, když naše hříchy způsobují neustálé války. 1′

Kristus Pravé Světlo

Kristus Pravé Světlo. Přání našemu Pánu Ježíši Kristu. 1′

Kristus Pravé Světlo. Přání našemu Pánu Ježíši Kristu.

Co je to sedm pečetí?

Co je sedm pečetí, sedm trubek a sedm koflíků v knize Zjevení? 1′

Co je sedm pečetí, sedm trubek a sedm koflíků v knize Zjevení?

Jak číst žaltář

Jak číst žaltář. Viz stručné vysvětlení v 1′

Jak číst žaltář. Viz stručné vysvětlení. Kniha žalmu obsahuje všech devět ód.

Žalm 93

Žalm 93 pro Boha, aby osvítil lidi, kteří vytvářejí problémy v národě a rozrušují lidi.

Žalm 93 pro Boha, aby osvítil lidi, kteří vytvářejí problémy v národě a rozrušují lidi.

Svatý Štěpán první mučedník

Svatý Štěpán První mučedník 27. prosince

Svatý Štěpán První mučedník 27. prosince. Tímto darem uzdravoval nemocné a dokazoval Kristovu moc.

Recept na Agioreitika Melomakaron

Recept na medové makronky Agioreitika 1 hodina

Recept na horu Athos melomakarona. Dokonale se kombinuje s pravým a nefalšovaným medem z hory Athos.

Metropolita z Morphou

Metropolita z Morphou: Toto je modlitba, která zastaví každého démona 1′

Metropolitan of Morphou: Toto je modlitba, která zastaví každého démona

Trinitární Megalynaria

Trinitární Megalynaria. Hymny k Nejsvětější Trojici 3′

Trinitární Megalynaria. Hymny k Nejsvětější Trojici.

Modlitba k svatému Jidášovi Tadeášovi

Modlitba ke svatému Judovi Tadeášovi 2′

Modlitba k svatému Jidášovi Tadeášovi.
Přečtěte si modlitbu po dobu 9 dní, 7krát každý den.

Dekalog modlitby

Dekalog modlitby 1′

Dekalog modliteb 1′ Jaký je správný způsob modlitby? Jak se máme modlit, abychom dosáhli Boha?

Starší Galaktia

Starší Galaktia: pokání, náprava, Vyznání je Philopatria 3′

Starší Galaktia: pokání, náprava, vyznání je Filopatrie, po vidění, které měla, že viděla našeho Pána a samotného Boha Ježíše Krista

Žalm 51

Žalm 51 Aby páni zatvrzelí byli milostiví a neubližovali lidu.

Žalm 51 Aby páni zatvrzelí byli milostiví a neubližovali lidu.

Jak se účastníme litanií

Jak se účastníme litanií našich farností, přijímání svatého procesí. 1′

Jak se účastníme litanií našich farností, přijímání svatého procesí.

Proroctví

Proroctví, které se dnes naplňuje. (video) 1′

Proroctví, které se dnes naplňuje. (video) 1′

Svatý Artemios Velký mučedník

Svatý Artemios Velký mučedník, ctí se památka 20. října

Svatý Artemios Velký mučedník, ctí se památka 20. října

Panna Maria se zjevila

Zjevila se Panna Maria a prosila křesťany o pokání 1′

Zjevila se Panna Maria a prosila křesťany o pokání 1′

Svatý Kosmas z Aetolie

Svatý Kosmas z Aetolie 24. srpna

Svatý Kosmas z Aetolie, také známý jako Patrokosmas, byl řecký ortodoxní mnich.

Pokyny pro přežití při požáru

Pokyny k přežití v ohni 1′

Pokyny k přežití při požáru 1′. Spolupracujte s úřady. Následuj instrukce. Lidský život především

Metropolita z Morphou

Metropolita z Morphou čelí koronaviru a předsudkům 2′

Metropolita z Morphou čelí koronaviru a předsudkům 2 προκα, Panierotatos Neophytos bude muset čelit křečovitým reakcím

Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna

Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna

Nanebevzetí Panny Marie se slaví 15. srpna. Radost Panny Marie byla velká, protože potkala svého jediného Syna.

Prorok Eliáš

Prorok Eliáš 900 př.n.l

Prorok Eliáš 900 př.n.l Prvním velkým bodem, který uvedl prorok Eliáš, bylo, že se tři a půl roku modlil a nepršelo.

Svatý Vladimíre

Svatý Vladimír apoštolský král ruský 15. července

Svatý Vladimír apoštolský král ruský 15. července. Jeho život se radikálně změnil a stal se skutečným křesťanem.

Žalm 21

Žalm 21 Aby Bůh zabránil tomu, aby se oheň stal zlým

Žalm 21 Aby Bůh zabránil tomu, aby se oheň stal zlým. Podle svatého Arsenia Kappadočana tento žalm působí tak, že nás Bůh lituje.

Svatý Kyriaki Sedmý život

Bílá neděle sedmého života a jak umučil 2′

Bílá neděle sedmého života a jak umučen 2′. Agia Kyriaki byla dcerou Dorothea a Eusebie.

Co je to čestné šaty

Co je Svaté roucho Panny, kde slavíme 2. července

Co je Svaté roucho Panny, kde slavíme 2. července. Svaté roucho je plášť Nejsvětější Bohorodice Panny Marie

Petra a Pavla

Petra a Pavla 29. června. První trůnní apoštolové

Petra a Pavla 29. června. První trůnní apoštolové

Zrození spravedlivého předchůdce

Narození svatého předchůdce Jana Křtitele 24. června

Narození svatého předchůdce Jana Křtitele 24. června.

Duch svatý, Pán a Stvořitel zvířat, vycházející z Otce. 3′

Duch svatý, Pán a Stvořitel zvířat, vycházející z Otce. 3′

Neděle svatodušní

Neděle svatodušní. Božské zjevení 1′

Neděle svatodušní. Božské zjevení 1′ Z meteorických dnů vyniká pondělí zasvěcené Duchu svatému.

Svatý Lukáš

Svatý Lukáš lékař, který slaví 11. června

Svatý Lukáš lékař, který slaví 11. června. Ve věku 70 let se stal arcibiskupem Simferopolu a Krymu.

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně. Vzestup do nebe a sezení po pravici Otce 3′

Nanebevstoupení Páně. Vzestup do nebe a sezení po pravici Otce.

Svatá Dorotheos

Saint Dorotheos, se slaví 5. června

Saint Dorotheos, se slaví 5. června. Byl pastýřem, který měl přesné poznání a pravdu, která je v Zákoně.

Modlitba k Panně Marii

Modlitba k Panagia Prousiotissa, když jsme v nebezpečí nebo se blíží něco zlého 1′

Modlitba k Panagia Prousiotissa, když jsme v nebezpečí nebo se blíží něco špatného.

Vzpomínka na nalezení hlavy Timiou

Vzpomínka na nalezení hlavy Timios Prodromos 25. května

Vzpomínka na nalezení hlavy Timios Prodromos 25. května. Objevila se v zemi a zářila jako zlato.

7 nejznámějších Panny Marie Pontské

7 nejznámějších Panny Marie Pontské

7 nejznámějších Panny Marie Pontské. Výlet do Panny Pontia s fotografiemi a jejich historií.

Pohřební sekvence

Pohřební sekvence π Anania Kousteni. 17

Pohřební sekvence π Anania Kousteni. V atmosféře bolesti, tlačenice a lásky se obyčejní lidé zúčastnili pohřební služby.

Modlitba svatého Izáka

Modlitba svatého Izáka ze Syrosu 2′

Modlitba svatého Izáka ze Syrosu. Čtěte denně před spaním.

Modlitba za odpuštění

Modlitba za odpuštění, žalm 50 v obecné škole

Modlitba za odpuštění, žalm 50 v obecné škole. Ke čtení každý den.

Evangelista Jan

Evangelista Jan a objevení se zázračného prášku. 2′

Evangelista Jan a objevení se zázračného prášku.

Žalm 13 na ochranu

Žalm 13 na ochranu před hrozným démonem

Žalm 13 na ochranu před hrozným démonem.

Modlitba k svatému Rafaelovi

Modlitba k svatému Raphaelovi Mikuláši a mír. Krátká 2′

Modlitba k svatému Raphaelovi Mikuláši a mír. Krátký.

Svatý Jiří

Svatý Jiří Velký mučedník a nositel trofeje… 2′

Svatý Jiří Velký mučedník a nositel trofeje. Pokud se den shoduje před vzkříšením, odkládá se na pondělí Diakainisimos

Dnes černá obloha

Dnes černá obloha, dnes černý den .. 1′

Dnes černá obloha, dnes černý den. Jsou to známé verše z Osudu Panny Marie.

Dnes Visí Na Dřevě

Dnes to visí na dřevě.. 1′

Dnes země, kterou visíš na vodě, visí na stromě.

Bílá středa

Svatá středa evangelista Matouš vypráví, co se tehdy stalo. 2′

Svatá středa evangelista Matouš vypráví, co se tehdy stalo. Ježíš byl v domě Šimona Malomocného

Jídlo nalačno

Půstové jídlo, které vás zasytí! 2′

Půstové jídlo, které vás zasytí! Kombinace jídel pro Svatý týden, které by se daly obejít bez oleje

Co je to stálá hymna?

Co je to stálá hymna? 2′

Co je to stálá hymna? Je to chvalozpěv nedosažitelné dokonalosti, chvalozpěv na Pannu Marii.

Jaká je měřítko svatého Jana

Jaké je měřítko Agios Ioannis a jeho význam 2 '

Jaké je měřítko Agios Ioannis a jeho význam 2 '. The Climax, také známý jako Climax of Paradise.

Nešpory odpuštění

Nešpory odpuštění. Další příležitost pro muže 2′

Nešpory odpuštění. Další příležitost pro muže 2′

Aby se nestal civilním

Aby nedošlo k občanské válce. ŽALM 143

Aby nedošlo k občanské válce. ŽALM 143

Postní polévka tahini

Lenten Mount Athos Čočková polévka při 20 σε

Postní tachino polévka na hoře Athos za 20′. Od mnicha Nikitase z hory Athos.

Žalm 17

Žalm 17: Když dojde k zemětřesení nebo katastrofě, potopa a blesk.

Žalm 17 Když je zemětřesení nebo katastrofa, přichází potopa a blesk.

Který žalm čteme?

Který žalm čteme pro každou příležitost ze 150

Který žalm čteme pro každou příležitost ze 150. Podle svatého Arsenia z Kappadokie

Co symbolizuje svíčka v našem životě? 2′

Co symbolizuje svíčka v našem životě? Světlo vyzařované svíčkou symbolizuje světlo Kristovo, samotnou přítomnost Pána v našich životech.

Jaký je rozdíl mezi čistým a čistým voskem?

Jaký je rozdíl mezi čistým 100% čistým včelím voskem a včelím voskem! Pozor!

Jaký je rozdíl mezi čistým 100% čistým včelím voskem a včelím voskem! Pro věřícího je velmi důležité, aby svíčky obsahovaly 100% čistý včelí vosk

Červené víno a

Červené víno a 10 neuvěřitelných výhod, které nabízí

Červené víno a 10 neuvěřitelných výhod, které nabízí, čistí krev, zabraňuje vzniku krevních sraženin.

Recept na pohodlné

Recept na pohodlnou 1 hodinu

Recept na pohodlné. Podívejte se kliknutím zde na potřebnou přípravu. Ingredience pro recept.

Žalm 117 Kristu, který bude chránit Řecko

Žalm 117 Kristu, který bude chránit Řecko. Zastavit barbary před hranicemi Chory

Fanouropita

Fanuropita, tradiční recept z Malé Asie s 9 přísadami

Fanouropita Tradiční recept z Malé Asie s 9 přísadami. Potřebné materiály

Agios Apostolos Andreas

Svatý apoštol Andreas procesí Prvních povolaných ke Kristu 66 n. l

Agios Apostolos Andreas cesta Prvních povolaných ke Kristu. Apoštol Ondřej se Bohu představil jako „pracovník ve zkušební době

Vchody Panny

Vchody Panny 21. listopadu

Vchody Panny 21. listopadu. Skutečnost, že žena vstoupila do svatyně svatých. Protože milost Boží to dovolila svému velkému osudu

Svatý Jan Zlatoústý

Svatý Jan Zlatoústý 347 - 407

Svatý Jan Zlatoústý. Významná osobnost křesťanství, velký otec církve, ekumenický učitel

Svatý Arsenios z Kappadokie

Svatý Arsenios z Kappadokie 1840-1924

Svatý Arsenios z Kappadokie. Narodil se ve faras v Kappadokii

Svatý Nektarios

Svatý Nektarios z Aeginy nebo Nektarios z Pentapolis 1846 - 1920

Svatý Nektarios z Aeginy nebo Nektarios z Pentapolis z Aeginy. Zde je příběh. Možná první ze zázraků svatého Nektaria

Pozdrav Svatému Kříži

Pozdrav ke svatému Kříži 2′

Pozdrav Svatému Kříži. Můžeme je číst každý pátek a na svátek Nanebevstoupení Páně.

modlitba k Panně Marii o pomoc

Modlitba k Panně Marii o pomoc 1′

Modlitba k Panně Marii o pomoc " 1 ".

Zázrak v Chonais

Zázrak v Chonais Archanděl Michael 6. září

Zázrak v Chonais Archanděl Michael. Řeka se obrátila zpět!

Carpaccio z chobotnice

Chobotnicové carpaccio 6 porcí

Chobotnicové carpaccio 6 porcí. Chobotnici vložíme do misky a dáme ocet, víno, nové koření

Proměnění Spasitele

Proměnění Spasitele, Nejvyššího Ježíše Krista 1′

Proměnění Spasitele, Nejvyššího Ježíše Krista. Když se probudili, viděli nádhernou podívanou. Pánova tvář zářila jako slunce a Jeho šaty byly bílé jako světlo.

Dekapentismus v Kythiře

Dekapentismus v Kythiře 2′

Dekapentismus v Kythiře. V minulosti se dekapentace odehrávala v mnoha klášterech, nyní se odehrává pouze v Myrtidii, Agia Elesa a Agia Moni.

Kdo jsou archandělé?

Kdo jsou archandělé? 8 vůdců andělských sil

Kdo jsou archandělé? 8 vůdců andělských sil

Hymnus svatým archandělům a nebeským mocnostem

Hymnus na svaté archanděly a nebeské mocnosti 1′

Hymnus svatým archandělům a nebeským mocnostem

Jak kadíme

Jak kadíme v našem domově, Modlitba kadidla 1′

Jak kadíme v našem domově, Modlitba kadidla Jaká je modlitba, kterou říkáme před kadidlem?

Svaté přijímání Tělo a Krev Kristova

Svaté přijímání Tělo a krev Kristova 1′

Svaté přijímání Tělo a Krev Kristova 1′. Při své poslední večeři mě dnes, ó Bože, přijmi

Salát z hory Athos

Salát z hory Athos s Kritamosem z kláštera svatého Xenofónta 2′

Salát z hory Athos s Kritamosem ze Svatého kláštera Xenophon.

Čistá panna Despina

Čistá panna Despina Hymnus na Nejsvětější Pannu 7′

Čistá Panna Despina Hymnus k Nejsvětější Panně 7′. Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Věnovaná

Zasvěceno naší církví každý den 7. týdne

Zasvěceno naší církví každý den 7. týdne.

Malý modlitební kánon

Malý modlitební kánon k Nejsvětější Bohorodice 47′

Malý modlitební kánon v Nejsvětější Bohorodice 47′. Oh Svatá Maria zachraň USA