Modlitební kniha pro děti 132 s

-4% pryč

6,70 

Modlitební kniha pro děti 132 stran Pečlivé kolektivní dílo kněží a učitelů.

2 na skladě

popis

Modlitební kniha pro děti 132 s

A prοčistý kolektivní práce od kněží a učitelů

Tato kniha dělá totéž. Má modlitby ve vnímání a touhy a jazyk na těchto třech úrovních. To znamená

Pro děti prvního a druhého stupně
úterý a středa a
Pátý a šestý.
Děti se tak naučí modlit se za události svého života, když mluví s rodiči, a nebudou papouškovat.

Obsah

PŘEDMLUVA 9
Pár slov dětem 11

PRVNÍ DÍL
Z MODLITÍ NAŠÍ CÍRKVE
Ráno 14
Před obědem 20
Po obědě 20
Před večeří 21
Po večeři 21
Večer 22
Večeře 26
Na Panagii 31
Andělovi strážnému 36
Apolitika despotických svátků 39
Polytikia Stavrou 42
Apolytika svatých 43
Ze Žalmů 53
V Pánu Ježíši Kristu 55

DRUHÁ ČÁST
MODLITBY DĚTÍ 6 - 7 LET
Můj bože, moje máma mi řekla, že ty
udělal jsi svět 58
Dnes vám povím o své panence 59
Dnes jsem šel do školy 60
Pohádal jsem se s dítětem 61
Má paní, vidím tě ve tvém obrazu 62
Můj Kriste, přinesl jsem květiny
na vašem obrázku 63
Krmíš ptáky, náš Otče 64
Mohu se také stát svatým? 65
Kriste, budu obcovat 66
Můj Kriste, sdělil jsem 67
Dnes večer vám řeknu něco, co si užijete 68
Má paní, velká matka 69
Prosím za prarodiče 70
pro mého strýce a tetu 71
Náš dobrý kněz 72
Děkujeme za to, co nám dáváte 73
A pro mnohé a velké 74
Vánoce 75
Velikonoce 76

MODLITBY DĚTÍ 8 - 10 LET
Vaše království je královstvím dětí 78
proč jsi byl ukřižován, můj Kriste? 79
Jak jste se nabažili pěti buchet? 80
A dnes jsem spáchal další hřích 82
Moc děkuji 83
Pomozte mi mluvit klidně a zdvořile 84
pro náš čistič ulic 85
pro všechny hodné babičky 86
Svatý anděl 87
pro našeho biskupa 88
Pro ty, kteří tvoří dobré knihy 89
pro mou kmotru 90
pro sestry. 91
Pomoz mi být jako anděl ve svatyni - 92
pro policii 93
Ať jsou všichni milováni 94
Lhal jsem... odpusť mi, můj Kriste 95
Vánoční koledy 96
Kristus vstal z mrtvých! 97

MODLITBY DĚTÍ 11 -12 LET
Dovolte mi, abych vypadal trochu jako světec naší církve. 100
Svatý kříž 102
Děkuji 103
Svatý Nektarios 104
za papeže naší farnosti 105
pro mého nemocného přítele 106
Pošlete svou lásku domů
kdo to nemá 107
Zastavte války 108
pro naše vojáky 109
pro dobré vědce 110
pro misionáře 111
pro naše lékaře 112
pro opuštěné děti
jejich rodiče 113
pro týrané děti 114
Přiměj mě modlit se s láskou 115
pro našeho učitele 116
Zítra budu komunikovat na 117
Dnes jsem mluvil, můj Kriste 118
Závidím, Kriste můj 119
Děkujeme za svaté poutě 120
Děkuji za slunce 121
Děkuji za hvězdičky 122
Oh, kterým světům vládneš 123

Ranní modlitba Velká doxologie

MODLITBY ZA MLADÉ DĚTI Modlitby

Modlitební knihy pro děti

MODLITBY ZA MALÉ DĚTI

Modlitby pro malé děti

naše knihy

Modlitba za mého syna

Modlitba za neposlušné děti

modlitba za děti, které prožívají těžké chvíle

Žalm pro osvícení pro děti

žalm pro děti, aby poslouchaly své rodiče

modlitba za děti s problémy s učením

nejkrásnější modlitba matky za své dítě

snadné modlitby pro malé děti

Více informací

Hmotnost 0,5 kg
rozměry 3 14 × × 18 cm

Značka

PUBLIKACE ATHOS

PUBLIKACE ATHOS
Modlitební knížka pro děti

Modlitební kniha pro děti 132 s

6,70 

2 na skladě