Dřevěný krční kříž 2,4 × 3,8 cm

4,00 

Dřevěný krční kříž 2,4 × 3,8 cm. Je také symbolem vítězství proti ďábelskému státu a silám temnoty.

7 na skladě

popis

Dřevěný krční kříž 2,4 × 3,8 cm

Kříž ὁ strážce celého vesmíru, Kříž ἡ Krása církve, Kříž králů držení, Kříž věřících podpora, Kříž andělů sláva a démonů trauma

Ohledně jeho hlubšího symbolického přístupu StavrouJak uvádí profesor P. Vasiliadis, kříž byl vykládán v prvním kostele:

a) prorocký, v souvislosti s koncem mučednictví proroků,

b) eschatologicky / apokalypticky, jako naplnění Boží vůle, jak se odráží v Písmu;

c) dialekticky, jako podmínka pro oslavení Ježíše;

d) díkůvzdání / testament, v přímé souvislosti s tradicí eucharistie a

e) spása, jako smrt pro všechny lidi, která činí krvavou smírnou oběť chrámu nečinnou.

Nejhanebnější a nejpotupnější nástroj smrti se tak opět stává symbolem skutečné oběti, kterou nevykonává člověk pro ukojení božského, ale Bůh pro záchranu člověka.

Stává se tak symbolem božské lásky, náklonnosti a spásy lidského rodu, jak je od počátku založeno v textech K.D. řeč apoštola Pavla εstupně nechlubte se, ne-li křížem Páně shrnuje pro mě, abych tak řekl, vztah křesťana ke znamení kříže.

Tento vztah sahá u svatých až k volbě cesty vlastní smrti, protože někteří, jako apoštolové Petr a Ondřej, raději opustili současný život smrtí na kříži.

Symbol kříže je nejvyšším „zapřením“ Boží lásky k lidem. Velkým zjevením je Ukřižovaný Pán.

Je symbolem míru a smíření. Díky oběti Ukřižovaného skončila válka, kterou odcizený člověk vyhlásil proti Bohu, ve stvoření, ve svém bližním i v něm samém.

Je také symbolem vítězství proti ďábelskému státu a silám temnoty.

A věřící se zase staví proti ďáblovi a jeho metodám kvůli jeho Kříži Pán  

                                                                                Ἀνηρέθης, ἀλλ 'οὐ διηρέθης, Λόγε, ῆς μετέσχες σαρκός.

Ó Pane, chrám k tobě promlouvá v čase vášně,

ἀλλά και οὕτω μία ἦν σταπόστασις τῆς θεότητος και τῆς σαρκός σαρκόυ.

v obou, protože jsi Syn,

Slovo Boha, Boha a člověka.

 

Kovové kříže na krk

Dřevěné vyřezávané krční kříže

dřevěné žehnající kříže

Dřevěné kříže na krk Scrooge

Krční kříže

Krk kříží muže

Krční kříže Mount Athos

krk z olivového dřevaNo Stavros

z olivového dřevaBez kříže na krku

olivové dřevoBez krku kříž z

oliva Bez dřevěného krčního kříže

Dřevěný kříž s ocelí

Krční kříž Dřevěný sv

Krk Dřevěný kříž

Dřevěný kříž

st Neck Cross Dřevěný

Krk kříž z olivového dřeva No

Dřevěný kříž na krk

kostel svaté hory

obrazy svatého séra

pro dřevěné kříže

Více informací

Hmotnost 0,100 kg
rozměry 2,4 3,8 × × 1 cm

Značka

SVATÁ BUŇKA SVATÝCH ARCHANDĚLŮ

SVATÁ BUŇKA SVATÝCH ARCHANDĚLŮ
Dřevěný krční kříž 2,4 × 3,8 cm

Dřevěný krční kříž 2,4 × 3,8 cm

4,00 

7 na skladě