Žalt 150 žalmů proroka Davida

Vyprodáno

8,50 

Žalm 150 žalmů proroka Davida je starozákonní kniha a obsahuje 150 žalmů Davidových a dalších.

Vyčerpaný

978-960-487-033-2 978-960-487-033-2GTIN: 978-960-487-033-2 Kód produktu: 6263742 Kategorie: , , Štítky: ,

popis

Žalt 150 žalmů proroka Davida

Žalmy jsou knihou Starého zákona a obsahují 150 žalmů, které jsou básnickými texty Davida a dalších, napsané v průběhu mnoha let od 1. do 5. století před naším letopočtem.

Žalmy jsou mírem řeči dušeα k Bohu shromažďování andělů a odstraňování démonů, hlas církve, která zpívá.

Kniha žalmů obsahuje všech devět ód Starého a Nového zákona, které se ve starověkém pořadí Orthros zpívaly po přečtení eothinského evangelia.

Poté byla každá óda doprovázena tropary, později se zpívaly pouze tropary a tato sada troparů byla Pravidlo.

Při nešporách je recitován 103. žalm jako předehra k nešporám místo v žalmech žalmu 140

Pane I plakal, 141, 129, 116 v jejichž posledních verších se zpívají žalmy verše tropy.

V Orthros se čte šest žalmů 3, 37, 62, 87, 102, 14 po 2 nebo 3 sedadlech žaltáře

Pak 18. místo, kde je obsažen 50. žalm.

Začíná frází Smiluj se nad Bohem a je to žalm pokání a kánon.

Obvykle se od Tomášovy neděle do 21. září čte místo v nešporách.

Začneme tím nedělním, kde se zpívá 1. sedadlo a dvě sedadla v Orthrosu (další v řadě).

Od 22. září do Marnotratné neděle, je přečteno 18 míst ve Vespers a tři místa (ze zbytku) v Orthros.

  • 50. žalm Smiluj se nad Bohem... se nazývá pokání.
  • 103. Požehnej mé duši… je Úvodní (úvodní) nešpor.
  • 118. blahoslavení jsou nevinní... říká se tomu Neposkvrněné a je největší: je to sedadlo samo o sobě.
  • Žalmy 140 Hospodin zvolal… 141, 129, 116 jsou tzv. Kekragarion.
  • 148 Chvalte Pána… 149, 150 Chvalte Boha… jsou povoláni Ainos. Poslední žalm končí veršem Každý dech dýchám Hospodine

Poslechněte si Odpouštějící žalm, který je 50

Žaltář pdf

jak číst žaltář

Čtení žaltářů

Žaltové sedačky

Psaltiri David

Překlad žaltářů

Sedadlo žaltáře 7

Davidovy žalmy

jeho žalmy

Davidovy žalmy Davidovy

Žalm Žalmy proroka

Žalmy proroka Davida

Davidových žalmů

jeho žalmy

Tezaurus žalmů a ód

Davidovy žalmy

Davidovy žalmy Davidovy

ŽALM SE STRUČNÝM VÝKLADEM

žalmy Davidovy a další

Starého zákona

jeho duše

Více informací

Hmotnost 0,500 kg
rozměry 14 × 10 cm

Značka

PUBLIKACE SAITIS

PUBLIKACE SAITIS
žaltář

Žalt 150 žalmů proroka Davida

8,50 

Vyčerpaný